Przejęcie obowiązków IOD

Przejęcie obowiązków IOD

OPTI-NET SYSTEM może przejąć  wszystkie obowiązki związane z ochroną danych osobowych, m.in. szkolenie pracowników, nadawanie i ewidencja upoważnień, opracowanie i aktualizacja dokumentacji. Dzięki temu, oferujemy opiekę najwyższej jakości, zaoszczędzając przedsiębiorstwom bardzo dużo czasu, który można wykorzystać z większym pożytkiem na podstawową działalność. Outsourcing IOD jest w pełni dopuszczalną przez PUODO, sprawdzoną i powszechnie praktykowaną usługą…

Kryptograficzne zabezpieczanie nośników

Kryptograficzne zabezpieczanie nośników

Ze względu na coraz częstsze zapytania związane z usługami kryptograficznymi wywodzącymi się bezpośrednio z zaleceń polityki bezpieczeństwa informatycznego, nasza firma wprowadziła nową usługę w której skład wchodzą: Usługa którą świadczymy charakteryzuje się brakiem możliwości przełamania oferowanych zabezpieczeń przy obecnym stanie zaawansowania technologii komputerowej. Algorytmy wielokrotnego kodowania, niszczenia danych oraz przygotowanie prewencyjne użytkownika do bezpiecznego użytkowania…

Audyt systemów informatycznych

Audyt systemów informatycznych

OPTI-NET SYSTEM może wykonać audyt informatyczny którego celem jest dostarczanie kierownictwu organizacji niezależnych i obiektywnych ocen dotyczących wdrażanych i eksploatowanych systemów informatycznych. Audyt również powoduje zaprowadzenie porządku w oprogramowaniu, tak by kierownictwo miało pewność, że każdy program w jego firmie jest używany zgodnie z licencjami i optymalnie wykorzystywany przez pracowników, co w perspektywie czasu dać…

Przygotowanie dokumentacji wymaganej przez Ustawę i Rozporządzenie

Przygotowanie dokumentacji wymaganej przez Ustawę i Rozporządzenie

Nasza firma  zajmuje się przygotowywaniem i wdrażaniem  dokumentacji wymaganej przez Ustawę o Ochronie Danych Osobowych oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w której skład wchodzą: Polityka Bezpieczeństwa zawierającej w szczególności : Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym zwierającej w szczególności: