blogzgoda

Kiedy nie trzeba zbierać zgody na przetwarzanie danych?

Zgoda na przetwarzanie danych jest jedną z podstaw prawnych przetwarzania danych – nie jedyną. Zgody na przetwarzanie danych nie trzeba zbierać w szczególności wtedy, gdy:

  1. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy – np. sklep internetowy sprzedaje wysyłkowo książki; nie musi w takim wypadku prosić o zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzanie danych będzie zgodne z RODO jako niezbędne do wykonania umowy (sprzedaży),
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – np. przetwarzanie danych w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych nie wymaga zgody osób, których dane dotyczą, a jego podstawą są przepisy o rachunkowości,
  3. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – np. skierowanie do sądu pozwu o zapłatę przeciwko nieuczciwemu klientowi nie wymaga jego zgody na przetwarzanie danych, a podstawą przetwarzania danych w takim wypadku
    jest właśnie realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.


Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora danych jest także marketing jego produktów i usług. Przetwarzanie danych w takim celu – marketingowym w stosunku do produktów i usług administratora danych nie wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ale uwaga, pewne formy kontaktu z osobami, których dane dotyczą, wymagają zgody.

Zgody wymaga:

  1. przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty elektronicznej,
  2. wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego, np. wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej.

Podobne wpisy