blogzgoda

Jakie informacje przekazywać przy zbieraniu zgody na przetwarzanie danych osobowych?

RODO nakazuje, aby przy gromadzeniu danych przekazywać osobie, której dane dotyczą, szereg informacji:

 • o tożsamości administratora danych i o jego danych kontaktowych,
 • jeżeli administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) ? o danych kontaktowych IOD,
 • o celach i podstawie przetwarzania danych, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na tej podstawie, że jest niezbędne
  do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub
  przez stronę trzecią ? o tych prawnie uzasadnionych interesach,
 • o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją
 • gdy ma to zastosowanie ? informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego,
 • o okresie czasu, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania
  tego okresu,
 • o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  a także o prawie do przenoszenia danych,
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ? o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podobne wpisy