Kiedy nie trzeba zbierać zgody na przetwarzanie danych?

Zgoda na przetwarzanie danych jest jedną z podstaw prawnych przetwarzania danych ? nie jedyną. Zgody na przetwarzanie
danych nie trzeba zbierać w szczególności wtedy, gdy:

 1. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy ? np. sklep internetowy sprzedaje wysyłkowo
  książki; nie musi w takim wypadku prosić o zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzanie danych będzie
  zgodne z RODO jako niezbędne do wykonania umowy (sprzedaży),
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ? np. przetwarzanie
  danych w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych nie wymaga zgody osób, których dane
  dotyczą, a jego podstawą są przepisy o rachunkowości,
 3. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
  administratora lub przez stronę trzecią ? np. skierowanie do sądu pozwu o zapłatę przeciwko nieuczciwemu
  klientowi nie wymaga jego zgody na przetwarzanie danych, a podstawą przetwarzania danych w takim wypadku
  jest właśnie realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.


Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora danych jest także marketing jego produktów
i usług. Przetwarzanie danych w takim celu ? marketingowym w stosunku do produktów i usług administratora danych
? nie wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ale uwaga ? pewne formy kontaktu z osobami, których dane
dotyczą, wymagają zgody. Zgody wymaga:

 1. przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty
  elektronicznej,
 2. wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego, np. wysyłanie
  wiadomości SMS o treści reklamowej.


Podstawa prawna:
? art. 6, art. 12 i 13 RODO,
? art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
? art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

× Jesteśmy na Whatsapp!