Szybka pomoc

Dostęp do szybkiej pomocy specjalistów w zakresie informatyki oraz teleinformatyki.

Odzyskiwanie danych

Pomoc w odzyskaniu cennych danych przechowywanych na różnego rodzaju nośnikach.

Ochrona danych osobowych

Porady, szkolenia oraz przygotowanie dokumentacji zgodnej z Ustawą.

Outsourcing IT

Obsługa informatyczna bez ponoszenia kosztów utrzymania działu IT w swoich strukturach.

Audyt systemów informatycznych

OPTI-NET SYSTEM może wykonać audyt informatyczny którego celem jest dostarczanie kierownictwu organizacji niezależnych i obiektywnych ocen dotyczących wdrażanych i eksploatowanych systemów informatycznych. Audyt również powoduje zaprowadzenie porządku w oprogramowaniu, tak by kierownictwo miało pewność, że każdy program w jego firmie jest używany zgodnie z licencjami i optymalnie wykorzystywany przez pracowników, co w perspektywie czasu dać może wymierne oszczędności dzięki świadomemu wykorzystaniu oprogramowania i korzystaniu z najodpowiedniejszych opcji zakupowych, oraz zmniejszeniem kosztów pomocy technicznej dzięki standaryzacji i usunięciu zbędnych i przestarzałych elementów.

Audyt który prowadzimy składa się z następujących zakresów:

  • zarządzanie systemami informatycznymi ,
  • zarządzanie i wykorzystanie aplikacji ,
  • zarządzanie i wykorzystanie systemów operacyjnych ,
  • sieć, Internet, Intranet ,
  • bezpieczeństwo IT.


Rezultaty audytu zawarte są w raporcie, który wskazuje ryzyka dla poszczególnych obszarów IT oraz rekomendacje pozwalające ograniczyć ryzyko.